htl385 vong hoa dam tang

htl385-vòng hoa đám tang

► Thanh toán đa dạng: COD, chuyển khoản, MOMO, PAYPAL, Visa, MasterCard
► Hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng
► Giao hàng nhanh trong vòng 2h kể từ khi hoàn tất thanh toán
► Tặng kèm thiệp chúc mừng, băng rôn, bảng treo theo thông điệp yêu cầu
► Màu sắc, giá hoa tươi sẽ thay đổi theo mùa, khí hậu của từng khu vực giao hoa
 
vong hoa tang le htl324

vòng hoa tang lễ-htl324

► Thanh toán đa dạng: COD, chuyển khoản, MOMO, PAYPAL, Visa, MasterCard
► Hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng
► Giao hàng nhanh trong vòng 2h kể từ khi hoàn tất thanh toán
► Tặng kèm thiệp chúc mừng, băng rôn, bảng treo theo thông điệp yêu cầu
► Màu sắc, giá hoa tươi sẽ thay đổi theo mùa, khí hậu của từng khu vực giao hoa
 
vong hoa tang le htl302

vòng hoa tang lễ-htl302

► Thanh toán đa dạng: COD, chuyển khoản, MOMO, PAYPAL, Visa, MasterCard
► Hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng
► Giao hàng nhanh trong vòng 2h kể từ khi hoàn tất thanh toán
► Tặng kèm thiệp chúc mừng, băng rôn, bảng treo theo thông điệp yêu cầu
► Màu sắc, giá hoa tươi sẽ thay đổi theo mùa, khí hậu của từng khu vực giao hoa
 
vong hoa tang lan trang htl245

vòng hoa tang lan trắng-htl245

► Thanh toán đa dạng: COD, chuyển khoản, MOMO, PAYPAL, Visa, MasterCard
► Hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng
► Giao hàng nhanh trong vòng 2h kể từ khi hoàn tất thanh toán
► Tặng kèm thiệp chúc mừng, băng rôn, bảng treo theo thông điệp yêu cầu
► Màu sắc, giá hoa tươi sẽ thay đổi theo mùa, khí hậu của từng khu vực giao hoa
 
vong hoa tang htl350

vòng hoa tang-htl350

► Thanh toán đa dạng: COD, chuyển khoản, MOMO, PAYPAL, Visa, MasterCard
► Hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng
► Giao hàng nhanh trong vòng 2h kể từ khi hoàn tất thanh toán
► Tặng kèm thiệp chúc mừng, băng rôn, bảng treo theo thông điệp yêu cầu
► Màu sắc, giá hoa tươi sẽ thay đổi theo mùa, khí hậu của từng khu vực giao hoa
 
vong hoa tang htl347

vòng hoa tang-htl347

► Thanh toán đa dạng: COD, chuyển khoản, MOMO, PAYPAL, Visa, MasterCard
► Hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng
► Giao hàng nhanh trong vòng 2h kể từ khi hoàn tất thanh toán
► Tặng kèm thiệp chúc mừng, băng rôn, bảng treo theo thông điệp yêu cầu
► Màu sắc, giá hoa tươi sẽ thay đổi theo mùa, khí hậu của từng khu vực giao hoa
 
htl380 vong hoa dam tang trang

htl380-vòng hoa đám tang trắng

► Thanh toán đa dạng: COD, chuyển khoản, MOMO, PAYPAL, Visa, MasterCard
► Hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng
► Giao hàng nhanh trong vòng 2h kể từ khi hoàn tất thanh toán
► Tặng kèm thiệp chúc mừng, băng rôn, bảng treo theo thông điệp yêu cầu
► Màu sắc, giá hoa tươi sẽ thay đổi theo mùa, khí hậu của từng khu vực giao hoa
 
vong hoa vieng htl251

Vong Hoa Vieng HTL251

► Thanh toán đa dạng: COD, chuyển khoản, MOMO, PAYPAL, Visa, MasterCard
► Hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng
► Giao hàng nhanh trong vòng 2h kể từ khi hoàn tất thanh toán
► Tặng kèm thiệp chúc mừng, băng rôn, bảng treo theo thông điệp yêu cầu
► Màu sắc, giá hoa tươi sẽ thay đổi theo mùa, khí hậu của từng khu vực giao hoa
 
htl242 vong hoa tang trang

HTL242-vòng hoa tang trắng

► Thanh toán đa dạng: COD, chuyển khoản, MOMO, PAYPAL, Visa, MasterCard
► Hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng
► Giao hàng nhanh trong vòng 2h kể từ khi hoàn tất thanh toán
► Tặng kèm thiệp chúc mừng, băng rôn, bảng treo theo thông điệp yêu cầu
► Màu sắc, giá hoa tươi sẽ thay đổi theo mùa, khí hậu của từng khu vực giao hoa
 
vong hoa tang htl249

Vòng Hoa Tang HTL249

► Thanh toán đa dạng: COD, chuyển khoản, MOMO, PAYPAL, Visa, MasterCard
► Hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng
► Giao hàng nhanh trong vòng 2h kể từ khi hoàn tất thanh toán
► Tặng kèm thiệp chúc mừng, băng rôn, bảng treo theo thông điệp yêu cầu
► Màu sắc, giá hoa tươi sẽ thay đổi theo mùa, khí hậu của từng khu vực giao hoa
 
lang hoa dam ma htl263

lang-hoa-dam-ma-htl263

► Thanh toán đa dạng: COD, chuyển khoản, MOMO, PAYPAL, Visa, MasterCard
► Hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng
► Giao hàng nhanh trong vòng 2h kể từ khi hoàn tất thanh toán
► Tặng kèm thiệp chúc mừng, băng rôn, bảng treo theo thông điệp yêu cầu
► Màu sắc, giá hoa tươi sẽ thay đổi theo mùa, khí hậu của từng khu vực giao hoa
 
htl345 vong hoa vieng

htl345-vòng hoa viếng

► Thanh toán đa dạng: COD, chuyển khoản, MOMO, PAYPAL, Visa, MasterCard
► Hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng
► Giao hàng nhanh trong vòng 2h kể từ khi hoàn tất thanh toán
► Tặng kèm thiệp chúc mừng, băng rôn, bảng treo theo thông điệp yêu cầu
► Màu sắc, giá hoa tươi sẽ thay đổi theo mùa, khí hậu của từng khu vực giao hoa
 
htl333 hoa dam tang dep

htl333-hoa đám tang đẹp

► Thanh toán đa dạng: COD, chuyển khoản, MOMO, PAYPAL, Visa, MasterCard
► Hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng
► Giao hàng nhanh trong vòng 2h kể từ khi hoàn tất thanh toán
► Tặng kèm thiệp chúc mừng, băng rôn, bảng treo theo thông điệp yêu cầu
► Màu sắc, giá hoa tươi sẽ thay đổi theo mùa, khí hậu của từng khu vực giao hoa
 
htl272   vong hoa tang le gia re

HTL272 - Vòng Hoa Tang Lễ Giá Rẻ

► Thanh toán đa dạng: COD, chuyển khoản, MOMO, PAYPAL, Visa, MasterCard
► Hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng
► Giao hàng nhanh trong vòng 2h kể từ khi hoàn tất thanh toán
► Tặng kèm thiệp chúc mừng, băng rôn, bảng treo theo thông điệp yêu cầu
► Màu sắc, giá hoa tươi sẽ thay đổi theo mùa, khí hậu của từng khu vực giao hoa
 
htl240   gia vong hoa dam tang

HTL240 - Giá Vòng Hoa Đám Tang

► Thanh toán đa dạng: COD, chuyển khoản, MOMO, PAYPAL, Visa, MasterCard
► Hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng
► Giao hàng nhanh trong vòng 2h kể từ khi hoàn tất thanh toán
► Tặng kèm thiệp chúc mừng, băng rôn, bảng treo theo thông điệp yêu cầu
► Màu sắc, giá hoa tươi sẽ thay đổi theo mùa, khí hậu của từng khu vực giao hoa
 
htl233   vong hoa dam tang gia

HTL233 - Vòng Hoa Đám Tang Giá

► Thanh toán đa dạng: COD, chuyển khoản, MOMO, PAYPAL, Visa, MasterCard
► Hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng
► Giao hàng nhanh trong vòng 2h kể từ khi hoàn tất thanh toán
► Tặng kèm thiệp chúc mừng, băng rôn, bảng treo theo thông điệp yêu cầu
► Màu sắc, giá hoa tươi sẽ thay đổi theo mùa, khí hậu của từng khu vực giao hoa
 
htl223 vong hoa dam ma dep

htl223-vòng hoa đám ma đẹp

► Thanh toán đa dạng: COD, chuyển khoản, MOMO, PAYPAL, Visa, MasterCard
► Hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng
► Giao hàng nhanh trong vòng 2h kể từ khi hoàn tất thanh toán
► Tặng kèm thiệp chúc mừng, băng rôn, bảng treo theo thông điệp yêu cầu
► Màu sắc, giá hoa tươi sẽ thay đổi theo mùa, khí hậu của từng khu vực giao hoa
 
htl103   hoa chia buon tang le

HTL103 - Hoa Chia Buồn Tang Lễ

► Thanh toán đa dạng: COD, chuyển khoản, MOMO, PAYPAL, Visa, MasterCard
► Hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng
► Giao hàng nhanh trong vòng 2h kể từ khi hoàn tất thanh toán
► Tặng kèm thiệp chúc mừng, băng rôn, bảng treo theo thông điệp yêu cầu
► Màu sắc, giá hoa tươi sẽ thay đổi theo mùa, khí hậu của từng khu vực giao hoa
 
hoa tang le htl322

hoa tang lễ-htl322

► Thanh toán đa dạng: COD, chuyển khoản, MOMO, PAYPAL, Visa, MasterCard
► Hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng
► Giao hàng nhanh trong vòng 2h kể từ khi hoàn tất thanh toán
► Tặng kèm thiệp chúc mừng, băng rôn, bảng treo theo thông điệp yêu cầu
► Màu sắc, giá hoa tươi sẽ thay đổi theo mùa, khí hậu của từng khu vực giao hoa
 
hoa dam tang htl365

hoa đám tang-htl365

► Thanh toán đa dạng: COD, chuyển khoản, MOMO, PAYPAL, Visa, MasterCard
► Hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng
► Giao hàng nhanh trong vòng 2h kể từ khi hoàn tất thanh toán
► Tặng kèm thiệp chúc mừng, băng rôn, bảng treo theo thông điệp yêu cầu
► Màu sắc, giá hoa tươi sẽ thay đổi theo mùa, khí hậu của từng khu vực giao hoa
 
còn 17 sản phẩm, Xem thêm
Theo quan niệm xa xưa, màu trắng là màu đặc trưng của lễ tang. Chính vì vậy mà từ trang phục cho đến hoa lá đều được sử dụng màu trắng. Vòng hoa tang trắng gợi lên sự đau lòng, tang tóc trong đám tang.

1. Vòng hoa tang trắng tượng trưng cho nước mắt


Nhiều người còn cho rằng vòng hoa này là đại diện cho những giọt nước mắt của sự chia ly. Hay đó cũng là sự tiếc thương, tiếc thương của người sống dành cho người đã khuất. Đặc biệt, hoa ban trắng thường được dùng trong đám tang của những người mất khi còn quá trẻ.
hình ảnh vòng hoa trắng
hình ảnh vòng hoa trắng
Nỗi buồn và sự đau buồn lại càng tăng lên gấp bội. Một người trẻ bỏ lại sự nghiệp dang dở, bỏ lại ông bà bao nỗi nhớ nhung, da diết. Tuy nhiên, một số người tin rằng những vòng hoa sẽ giúp giảm bớt phần nào đau buồn trong đám tang của những người đã mất quá trẻ.

2. Vòng hoa trắng đám tang tôn vinh sự trong trắng


Những vòng hoa trắng cúng dường là cầu mong cho linh hồn tội nghiệp được siêu thoát, bình an. Lựa chọn vòng hoa này thể hiện tình yêu thương giản dị nhưng ý nghĩa nhất dành cho người đã khuất. Ngoài ra, nó còn thể hiện sự tôn trọng và tôn vinh sự trong trắng của người chết khi còn trẻ.
vòng hoa trắng đám tang
vòng hoa trắng đám tang
Trong những trường hợp nên sử dụng hoa màu trắng như: đi viếng đám tang của bạn bè, đồng nghiệp trẻ tuổi hoặc đại diện cho một đoàn người mang hoa đến viếng. Ngoài ra, vòng hoa còn có thể dùng khi đi tảo mộ thắp hương cho người đã khuất. Ngoài ra, bạn có thể chọn lẵng hoa màu trắng, bó hoa màu trắng hoặc đơn giản là hoa màu trắng đến viếng trong đám tang.

3. Những vòng hoa tang trắng phổ biến


3.1 Vòng hoa cúc trắng

chia buồn hoa cúc trắng đám tang
chia buồn hoa cúc trắng đám tang
Ở Mỹ nói riêng và Châu Âu nói chung, ý nghĩa hoa cúc trắng trong tang lễ tượng trưng cho sự cảm thông và danh dự, chia buồn hoa cúc trắng đám tang là lời cầu nguyện cho linh hồn họ trở về trạng thái thanh thản trong sáng, niềm tin vào thế giới bên kia, một thế giới vĩnh hằng và hòa bình.

3.2 Vòng hoa lan trắng

Vòng hoa lan trắng
Vòng hoa lan trắng
Hoa lan trắng tượng trưng cho tình cảm yêu thương dành cho những người thân yêu và là hoa chia buồn tinh tế, trang trọng khi được kết thành vòng hoa viếng tại các đám tang. Hoa lan trắng trong đám tang mang một ý nghĩa sâu sắc dành cho những ai đang đau buồn vì mất người thân.
Với những thông tin hữu ích mà vonghoatang.vn đã tìm hiểu được về vòng hoa tang trắng, hy vọng qua đây sẽ giúp quý khách có thể chọn được những vòng hoa tang phù hợp để gửi viếng người thân.